Vi leder fastighetsprojekt

Vi hjälper dig som bygger eller förvaltar fastigheter

Detta kan vi göra för dig

Vi erbjuder engagerade projektledare med lång erfarenhet av att leda och styra både små och stora projekt för staten, kommuner och privata bolag. Du kan ställa höga krav på oss och ha stora förväntningar på oss när det gäller kompetens, effektivitet och lojalitet.

Våra tjänster

Våra uppdrag