A Working Lab

Nybyggnad kontorshus, byggnad uppförd som trästomme, pelare och bjälklag, fylld med tekniska innovationer inom energi.

Yta: Ca 11.500 m2 BTA

Plats: Chalmers Johanneberg

Kostnad: 400 miljoner kr

Beställare: Akademiska Hus AB