Nybyggnad Rättsmedicinalcentrum

Sveriges modernaste kontors- och obduktionslokaler för Rättsmedicinalverkets behov.

Yta: Ca 4.700 m2

Plats: Medicinareberget, Göteborg

Kostnad: 130 miljoner kr

Beställare: Akademiska Hus AB