P-hus Gröna Mossen

Nybyggnad av P-däck i prefabricerad betong för Chalmersfastigheter

Yta: Ca 8.800 m2 BTA

Plats: Chalmers Johanneberg

Kostnad: 80 miljoner kr

Beställare: Akademiska Hus AB