Teknikens Hus

Ombyggnad av kontor och industrilokal för kommunens ägande och förvaltning

Yta: Ca 12 000 m2

Plats: Kungsbacka

Kostnad: 100 miljoner kr

Beställare: Kungsbacka kommun