Våra tjänster

Exempel på tjänster som våra erfarna konsulter erbjuder är Byggherreombud, Byggprojektledning, Fastighetsanalys och Fastighetsförvaltning

Byggherreombud

Vi har stor vana av rollen som byggherreombud genom byggprocessens alla skeden och kan därför leda ditt projekt i nära relation med myndigheter, projektörer, entreprenörer och förvaltare.

Anlita ett byggherreombud

Byggprojektledning

Med säker hand styr vi och leder ditt byggprojekt mot uppsatta mål helt eller i de delar du efterfrågar: förstudie, projektering, upphandling, genomförande och överlämnande till förvaltning.

Vi hjälper dig med byggprojektledning

Fastighetsanalys

Vår egen erfarenhet och kompetens i nära samarbete med juridiska och ekonomiska experter ger dig rätt förutsättningar inför ett förvärv. Vi utför besiktning av teknik, drift och miljö. Vi kan också göra en konsekvensanalys av en ev. ändrad användning av fastigheten och hur det påverkar fastigheten.

Vi skapar fastighetsvärde

Verksamhetsbehov lokaler

Våra kvalificerade och erfarna konsulter har genomfört ett antal uppdrag att programbeskriva verksamhetens behov av funktionella lokaler. Vi ser värde att inneha kompetensen av dessa tjänster där vi tidigt kan identifiera behovet och därmed skapa rätt förutsättningar för byggprojekt.

Kvalificerad kunskap för alla behov

Fastighetsförvaltning

Med tjänster inom fastighetsförvaltning avses att kontrollera underhåll av fastighet. Det kan vara både bostäder, kultur och kommersiella fastigheter efter behov från kund.
Vi har erfarenhet att hjälpa fastighetsägare att se över underhåll med verktyget Underhållsplaner kopplat till åtgärder.
Vi tar hjälp av byggnadsantikvarie att se över byggnader med kulturhistorisk värde. Vi ser värdet av att fastighetsägaren ser över sitt underhåll för att bevara fastigheterna i ett gott skick.

Vi analyserar din fastighet