Våra konsulter

Engagerade projektledare med lång erfarenhet av att leda och styra både små och stora projekt för staten, kommuner och privata bolag.

Sten Moberg

Mer än 30 års erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen som managementkonsult för privata, kommunala och statliga bolag och verk.

sten.moberg@recomwest.se
0708-26 36 95

Lennart Westling

Mer än 30 års erfarenhet som byggentreprenör inom fastighetsförvaltning- och fastighetsutvecklingsprojekt, som beställare i rollen av projektchef för både privata och statliga bolag.

lennart.westling@recomwest.se
0706-63 68 60

Morgan Friberg

20 års erfarenhet som byggentreprenör och projektledare för privata och statliga bolag. Kontor, bostäder och sjukhus.

morgan.friberg@recomwest.se
0727-20 27 50

Åke Nilsson

Mångårig erfarenhet vid produktion av bostadsrätter och styrelsearbete samt förvaltningsfrågor i bostadsrättsföreningar. Har stor vana vid analys av projektidé och entreprenadupphandling i tidiga skeden. 

ake.nilsson@recomwest.se
0736-20 29 34

Lennart Lindberg

Mer än 50 års erfarenhet av byggverksamhet som arbetsledare, arbets- och byggchefsom byggkonsult för externa kunder såsom byggledare, projekt – och projekteringsledare, utfört entreprenadbesiktningar, utredningar, fastighetsförvaltning mm.  

lennart.lindberg@recomwest.se
0705-93 41 85