HEDE Station

Nybyggnad av stationsbyggnad för kommunens ägande och förvaltning

Yta: Ca 1 000 m2

Plats: Kungsbacka

Kostnad: 130 miljoner kr

Beställare: Kungsbacka kommun