Herrnhutaren

Rivning och nybyggnad av handel och kontorshus i Göteborg

Yta: Ca 8 000 m2

Plats: Göteborg

Beställare: Ramsbury Property AB