Ericsson

Lokalanpassning av kontorsbyggnad på Lindholmen i Göteborg.

Yta: Ca 2 500 m2

Plats: Göteborg

Kostnad: 18 000 miljoner kr

Beställare: Ericsson AB