Kungsbacka Idrottshall

Två idrottshallar med läktare för 1 000 personer

Yta: Ca 5000 m2

Plats: Kungsbacka

Kostnad: 400 miljoner kr

Beställare: Nystads Stadsutveckling AB