HSB Brf Ytterby Park

Ytterby Kungälv. Klart 2008, 24 lägenheter med underliggande garage.

Beställare: HSB Göteborg