Lindens Parkeringshus

Yta: 36 000 m2 ca 1 000 platser

Plats: Kungsbacka

Beställare: Kungsbacka Kommun